Gis-Oceano

Obxectivos

O obxectivo do proxecto é desenvolver e adaptar o modelo ROMS (Regional Ocean Model System) á costa galega así como facelo operativo. Os devanditos resultados implementar se mediante unha arquitectura de procesado de datos e xerarán produtos de valor engadido a partir dos ficheiros de saída, seguindo unha axeitada organización, xestión e difusión destes Gis-Oceano cumprirá coas directrices da Unión Eurpea e coa directiva  INSPIRE e tamén coas normas do Open Geospatial Consortium (OGC).

Os principais obxectivos do proxecto pódense resumir do seguinte xeito:

  • Adaptar o modelo ROMS á costa galega, unificando os esforzos do LBS e MeteoGalicia para este fin.
  • Crear un marco no que os resultados do modelo ROMS a nivel rexional están dispoñibles para a comunidade de usuarios de forma rápida e eficaz.
  • Garantir a calidade dos resultados e o modelo diario operacional.
  • Desenvolver unha arquitectura de procesamento de datos que permita obter produtos de valor engadido dos arquivos de saída ROM. Este obxectivo inclúe a creación de produtos gráficos e multirresolución multiescala. A representación farase por servizos  WMS, WFS e WCS a través dun sistema de información xeográfica para cumprir cos estándares OGC. Isto inclúe a implementación dun servizo  WPS que permita ao usuario solicitar execucións remotas.
  • Evolucionar o modelo de referencia mediante a adición dun acoplamento máis eficiente con outros modelos.
  • Aumento da paralelización híbrido de ROMS (MPI + OpenMP) co fin de mellorar o funcionamento do modelo e para ser utilizado como banco de probas para futuros desenvolvementos.
  • Obter acceso a fontes de datos in situ, e a teledetección dos proxectos e misións internacionais por satélite.